तुलसीस्तोत्रम्

जगद्धात्रि   नमस्तुभ्यं   विष्णोश्च  प्रियवल्लभे। यतो  ब्रह्मादयो  देवा:  सृष्टिस्थित्यन्तकारिण:।।1।।   नमस्तुलसि  कल्याणि   नमो  विष्णुप्रिये  शुभे। नमो    मोक्षप्रदे    देवि   नम:   सम्पत्प्रदायिके।।2।।  

पढ़ना जारी रखें

श्रीनारायणाष्टकम्

वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा – दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेय:पदप्रापणात्                । सेव्य:  श्रीपतिरेक  एव  जगतामेतेSभवन्साक्षिण: प्रह्लादश्च  विभीषण्श्च  करिराट् पांचाल्यहल्या ध्रुव: ।।1।।   प्रह्लादस्ति  यदीश्वरो  वद  हरि:  सर्वत्र

पढ़ना जारी रखें

गोविन्द दामोदर स्तोत्रम्

अग्रे कुरूणामथ दु:शासनेनाहृतवस्त्रकेशा । कृष्णा   तदाक्रोशदनन्यनाथा    गोविन्द    दामोदर   माधवेति ।।1।।   श्रीकृष्ण  विष्णो  मधुकैटभारे  भक्तानुकम्पिन्  भगवन्  मुरारे । त्रायस्व   मां

पढ़ना जारी रखें

भगवत्स्तुति:

भीष्म उवाच – Bhishma Uvach इति  मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुंगवे विभूम्नि । स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं   प्रकृतिमुपेयुषि   यद्भवप्रवाह: ।।1।।   त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं

पढ़ना जारी रखें