मंगल स्तोत्र

on

रक्ताम्बरो रक्तवपु: किरीटी,
चतुर्मुखो मेघगदो गदाधृक ।
धरासुत: शक्तिधरश्च शूली,
सदा मम स्याद वरद: प्रशान्त: ।।1।।
धरणीगर्भसंभूतं विद्युतेजसमप्रभम ।
कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम ।।2।।
ऋणहर्त्रे नमस्तुभ्यं दु:खदारिद्रनाशिने ।
नमामि द्योतमानाय सर्वकल्याणकारिणे ।।3।।
देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसपन्नगा: ।
सुखं यान्ति यतस्तस्मै नमो धरणि सूनवे ।।4।।
यो वक्रगतिमापन्नो नृणां विघ्नं प्रयच्छति ।
पूजित: सुखसौभाग्यं तस्मै क्ष्मासूनवे नम: ।।5।।
प्रसादं कुरु मे नाथ मंगलप्रद मंगल ।
मेषवाहन रुद्रात्मन पुत्रान देहि धनं यश: ।।6।।

(इति मन्त्रमहार्णवे मंगल स्तोत्रम )

Advertisements

2 टिप्पणियाँ अपनी जोड़ें

  1. Rajeev कहते हैं:

    DOB 22/01/1969 wednesday

  2. Chander Prabha कहते हैं:

    नमस्कार !

    अपना जन्म समय, जन्म स्थान तथा प्रश्न भी बताएँ!

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदले )

Connecting to %s