गंगा अष्टोत्तर-शतनामस्तोत्र

Posted by

 1. ओंकारस्वरुपिणी गंगा 
 2. ऊँ त्रिपथगा देवी नम:
 3. ऊँ शंभुमौलिविहारिणी नम: 
 4. ऊँ जाह्नवी नम: 
 5. ऊँ पापहन्त्री नम:
 6. ऊँ महापातकनाशिनी नम:
 7. ऊँ पतितोद्धारिणी नम:
 8. ऊँ स्त्रोतस्वती नम:
 9. ऊँ परमवेगिनी नम:
 10. ऊँ विष्णुपादाब्जसम्भूता नम:
 11. ऊँ विष्णुदेहकृतालया नम:
 12. ऊँ स्वर्गाब्धिनिलया नम:
 13. ऊँ साध्वी नम:
 14. ऊँ स्वर्णदी नम:
 15. ऊँ सुरनिम्नगा नम:
 16. ऊँ मन्दाकिनी नम:
 17. ऊँ महावेगा नम:
 18. ऊँ स्वर्णश्रृंगप्रभेदिनी नम:
 19. ऊँ देवपूज्यतमा नम:
 20. ऊँ दिव्या नम:
 21. ऊँ दिव्यस्थाननिवासिनी नम: 
 22. ऊँ सुचारुनीररुचिरा नम:
 23. ऊँ महापर्वतभेदिनी नम:
 24. ऊँ भागीरथी नम:
 25. ऊँ भगवती नम: 
 26. ऊँ महामोक्षप्रदायिनी नम: 
 27. ऊँ सिंधुसंगगता नम:
 28. ऊँ शुद्धा नम: 
 29. ऊँ रसातलनिवासिनी नम:
 30. ऊँ महाभोगा नम: 
 31. ऊँ भोगवती नम:
 32. ऊँ सुभगानन्ददायिनी नम:
 33. ऊँ महापापहरा नम: 
 34. ऊँ पुण्या नम: 
 35. ऊँ परमाह्लाददायिनी नम:
 36. ऊँ पार्वती नम:
 37. ऊँ शिवपत्नी नम: 
 38. ऊँ शिवशीर्षगतालया 
 39. ऊँ शम्भोर्जटामध्यगता नम: 
 40. ऊँ निर्मला नम: 
 41. ऊँ निर्मलानना नम: 
 42. ऊँ महाकलुषहन्त्री नम:
 43. ऊँ जह्नुपुत्री नम:
 44. ऊँ जगत्प्रिया नम:
 45. ऊँ त्रैलोक्यपावनी नम:
 46. ऊँ पूर्णा नम: 
 47. ऊँ पूर्णब्रह्मस्वरुपिणी नम: 
 48. ऊँ जगत्पूज्यतमा नम:
 49. ऊँ चारु-रूपिणी नम: 
 50. ऊँ जगदम्बिका नम:
 51. ऊँ लोकानुग्रहकर्त्री नम:
 52. ऊँ सर्वलोकदयापरा नम: 
 53. ऊँ याभ्यभीतिहरा नम: 
 54. ऊँ तारा नम: 
 55. ऊँ पारा नम: 
 56. ऊँ संसारतारिणी नम: 
 57. ऊँ ब्रह्माण्डभेदिनी नम: 
 58. ऊँ ब्रह्मकमण्डलुकृतालया नम: 
 59. ऊँ सौभाग्यदायिनी नम: 
 60. ऊँ पुंसां निर्वाणपददायिनी नम: 
 61. ऊँ अचिन्त्यचरिता नम: 
 62. ऊँ चारुरुचिरातिममनोहरा नम:
 63. ऊँ मर्त्यस्था नम:
 64. ऊँ मृत्युभयहा नम:
 65. ऊँ स्वर्गमोक्षप्रदायिनी नम:
 66. ऊँ पापापहारिणी नम:
 67. ऊँ दूरचारिणी नम:
 68. ऊँ वीचिधारिणी नम:
 69. ऊँ कारुण्यपूर्णा नम:
 70. ऊँ करुणामयी नम: 
 71. ऊँ दुरितनाशिनी नम: 
 72. ऊँ गिरिराजसुता नम: 
 73. ऊँ गौरीभगिनी नम: 
 74. ऊँ गिरिशप्रिया नम: 
 75. ऊँ मेनकागर्भसम्भूता नम: 
 76. ऊँ मैनाकभगिनीप्रिया नम:
 77. ऊँ आद्या नम: 
 78. ऊँ त्रिलोकजननी नम: 
 79. ऊँ त्रैलोक्यपरिपालिनी नम: 
 80. ऊँ तीर्थश्रेष्ठतमा नम: 
 81. ऊँ श्रेष्ठा नम: 
 82. ऊँ सर्वतीर्थमयी नम: 
 83. ऊँ शुभा नम: 
 84. ऊँ चतुर्वेदमयी नम: 
 85. ऊँ सर्वा नम: 
 86. ऊँ पितृसंतृ्प्तिदायिनी नम: 
 87. ऊँ शिवदा नम: 
 88. ऊँ शिवसायुज्यदायिनी नम: 
 89. ऊँ शिववल्लभा नम: 
 90. ऊँ तेजस्विनी नम: 
 91. ऊँ त्रिनयना नम: 
 92. ऊँ त्रिलोचनमनोरमा नम:
 93. ऊँ सप्तधारा नम: 
 94. ऊँ शतमुखी नम: 
 95. ऊँ सगरान्वयतारिणी नम:
 96. ऊँ मुनिसेव्या नम:
 97. ऊँ मुनिसुता नम:
 98. ऊँ जह्नुजानुप्रभेदिनी नम:
 99. ऊँ मकरस्था नम:
 100. ऊँ सर्वगता नम: 
 101. ऊँ सर्वाशुभनिवारिणी नम:
 102. ऊँ सुदृश्या नम:
 103. ऊँ चाक्षुषीतृप्तिदायिनी नम: 
 104. ऊँ मकरालया नम:
 105. ऊँ सदानन्दमयी नम:
 106. ऊँ नित्यानन्ददा नम:
 107. ऊँ नगपूजिता नम:
 108. ऊँ सर्वदेवाधिदेवै: परिपूज्यपदाम्बुजा नम: