गंगा अष्टोत्तर-शतनामस्तोत्र

ओंकारस्वरुपिणी गंगा  ऊँ त्रिपथगा देवी नम: ऊँ शंभुमौलिविहारिणी नम:  ऊँ जाह्नवी नम:  ऊँ पापहन्त्री नम: ऊँ महापातकनाशिनी नम: ऊँ पतितोद्धारिणी

Continue reading

error: Content is protected !!