श्रीसिद्धिविनायक स्तोत्रम्

विघ्नेश विघ्नचयखण्डननामधेय  श्रीशंकरात्मज सुराधिपवन्द्यपाद । दुर्गामहाव्रतफलाखिलमंगलात्मन् विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक त्वम् ।।1।।   सत्पद्मरागमणिवर्णशरीरकान्ति:  श्रीसिद्धिबुद्धिपरिचर्चितकुंकुमश्री: । दक्षस्तने वलयितातिमनोज्ञशुण्डो  विघ्नं ममापहर सिद्धिविनायक

Continue reading

error: Content is protected !!