सभी प्रकार के गायत्री मंत्र

Posted by

परमहंस गायत्री मंत्र – Paramahansa Gayatri Mantra

ऊँ परमहंसाय विद्महे महातत्त्वाय धीमहि तन्नो हंस: प्रचोदयात्।

 

ब्रह्मा गायत्री मंत्र – Brahma Gayatri Mantra

ऊँ वेदात्मने च विद्महे हिरण्य गर्भाय धीमहि, तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्।

 

सरस्वती गायत्री मंत्र – Saraswati Gayatri Mantra

ऊँ ऎं वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

राम गायत्री मंत्र – Ram Gayatri Mantra

ऊँ दशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम: प्रचोदयात्।

 

सीता गायत्री मंत्र – Sita Gayatri Mantra

ऊँ जनकाय विद्महे राम प्रियाय धीमहि, तन्नो सीता प्रचोदयात्।

 

लक्ष्मण गायत्री मंत्र – Lakshman Gayatri Mantra

ऊँ दशरथये विद्महे अलबेलाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्।

 

हनुमान गायत्री मंत्र – Hanuman Gayatri Mantra

ऊँ अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्।

 

राधिका गायत्री मंत्र – Radhika Gayatri Mantra

ऊँ वशभानुजायै विद्महे कृष्णप्रियायै धीमहि, तन्नो राधिका प्रचोदयात्।

 

कृष्ण गायत्री मंत्र – Krishna Gayatri Mantra

ऊँ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात्।

 

गोपाल गायत्री मंत्र – Gopal Gayatri Mantra

ऊँ गोपालाय विद्महे गोपीजन वल्लभाय धीमहि, तन्नो गोपाल: प्रचोदयात्।

 

विष्णु गायत्री मंत्र – Vishnu Gayatri Mantra

ऊँ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्।

 

लक्ष्मी गायत्री मंत्र – Lakshmi Gayatri Mantra

ऊँ महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात्।

 

नारायण गायत्री मंत्र – Narayan Gayatri Mantra

ऊँ नारायण: विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो नारायण: प्रचोदयात्।

 

त्रिलोक्य मोहन गायत्री मंत्र – Trilokya Mohan Gayatri Mantra

ऊँ त्रैलोक्य मोहनाय विद्महे आत्मारामाय धीमहि, तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्।

 

परशुराम गायत्री मंत्र – Prashuram Gayatri Mantra

ऊँ जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि, तन्नो परशुराम: प्रचोदयात्।

 

नरसिंह गायत्री मंत्र – Narsimha Gayatri Mantra

ऊँ उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि, तन्नो नृसिंह: प्रचोदयात्।

 

शिव गायत्री मंत्र – Shiv Gayatri Mantra

ऊँ महादेवाय विद्महे रुद्र मूर्तये धीमहि, तन्नो शिव: प्रचोदयात्।

 

रूद्र गायत्री मंत्र – Rudra Gayatri Mantra

ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्।

 

गौरी गायत्री मंत्र – Gauri Gayatri Mantra

ऊँ सुभगायै च विद्महे काम मालार्य धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्।

 

गणेश गायत्री मंत्र – Ganesh Gayatri Mantra

ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे वक्र तुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।

 

सन्मुख गायत्री मंत्र – Sanmukh Gayatri Mantra

ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि, तन्नो षण्मुख: प्रचोदयात्।

 

नन्दी गायत्री मंत्र – NandiGayatri Mantra

ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे वक्र तुण्डाय धीमहि, तन्नो नन्दी: प्रचोदयात्।

 

सूर्य गायत्री मंत्र – Surya Gayatri Mantra

ऊँ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि, तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्।

 

चन्द्र गायत्री मंत्र – Chandra Gayatri Mantra

ऊँ क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि, तन्नो चन्द्र: प्रचोदयात्।

 

भौम(मंगल) गायत्री मंत्र – Bhaum(Mars) Gayatri Mantra

ऊँ अंगारकाय विद्महे शक्ति: हस्तात धीमहि, तन्नो भौम: प्रचोदयात्।

 

पृथ्वी गायत्री मंत्र – Prithvi Gayatri Mantra

ऊँ पृथ्वी देव्यै च धीमहि सहस्र मूर्त्यै च धीमहि, तन्नो मही प्रचोदयात्।

 

अग्नि गायत्री मंत्र – Agni Gayatri Mantra

ऊँ महाज्वालाय विद्महे अग्नि मध्न्याय धीमहि, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्।

 

जल गायत्री मंत्र – Jal Gayatri Mantra

ऊँ जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि, तन्नो अम्बु: प्रचोदयात्।

 

आकाश गायत्री मंत्र – Akash Gayatri Mantra

ऊँ आकाशाय च विद्महे नभो देवाय धीमहि, तन्नो गगनं प्रचोदयात्।

 

इन्द्र गायत्री मंत्र – Indra Gayatri Mantra

ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय धीमहि, तन्नो इन्द्र: प्रचोदयात्।

 

काम गायत्री मंत्र – Kaam Gayatri Mantra

ऊँ मन्मथेशाय विद्महे काम देवाय धीमहि, तन्नो अनंग प्रचोदयात्।

 

गुरु गायत्री मंत्र – Guru Gayatri Mantra

ऊँ गुरु देवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि, तन्नो गुरु: प्रचोदयात्।

 

तुलसी गायत्री मंत्र – Tulasi Gayatri Mantra

ऊँ श्रीत्रिपुराय हृदयाय तुलसीपत्राय धीमहि । तन्नो तुलसी प्रचोदयात्।

 

देवी गायत्री मंत्र – Devi Gayatri Mantra

ऊँ देव्यै ब्रह्माण्यै विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

शक्ति गायत्री मंत्र – Shakti Gayatri Mantra

ऊँ सर्व सम्मोहिन्यै विद्महे विश्वजनन्यै धीमहि, तन्नो शक्ति प्रचोदयात्।

 

अन्नपूर्णा गायत्री मंत्र – Annapurna Gayatri Mantra

ऊँ भगवत्यै च विद्महे माहेश्वर्यै च धीमहि, तन्नो अन्नपूर्णा प्रचोदयात्।

 

काली गायत्री मंत्र – Kali Gayatri Mantra

ऊँ कालिकाये च विद्महे श्मशान वासिन्यै धीमहि, तन्नो अघोरा प्रचोदयात्।

 

तारा गायत्री मंत्र – Tara Gayatri Mantra

ऊँ ताराय च विद्महे महोग्रायै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

त्रिपुर सुन्दरी(षोडशी) गायत्री मंत्र – Tripur Sundari(Shodashi) Gayatri Mantra

ऊँ त्रिपुरा देव्यै विद्महे क्लीं कामेश्वर्यै धीमहि, सौस्तन्न: क्लिन्नै प्रचोदयात्।

 

भुवनेश्वरी गायत्री मंत्र – Bhuvneshvari Gayatri Mantra

ऊँ नारायण्यै च विद्महे भुवनेश्वर्यै धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

भैरवी गायत्री मंत्र – Bhairavi Gayatri Mantra

ऊँ त्रिपुरायै च विद्महे भैरव्यै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

छिन्नमस्तिका गायत्री मंत्र – Chhinnamastika Gayatri Mantra

ऊँ वैरोचन्यै च विद्महे छिन्नमस्तायै धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

धूमावती गायत्री मंत्र – Dhumavati Gayatri Mantra

ऊँ धूमावत्यै च विद्महे संहारिण्यै च धीमहि, तन्नो धूमा प्रचोदयात्।

 

बगलामुखी गायत्री मंत्र – Bagalamukhi Gayatri Mantra

ऊँ बगुलामुख्यै च विद्महे स्तंभिन्यै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

मातंगी गायत्री मंत्र – Matangi Gayatri Mantra

ऊँ मांतग्यै च विद्महे उच्छिष्टचाण्डाल्यै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

महिषासुरमर्दिनी गायत्री मंत्र – Mahishasur Mardini Gayatri Mantra

ऊँ महिषर्माद्दयै च विद्महे दुर्गायै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

त्वरित गायत्री मंत्र – Tvarit Gayatri Mantra

ऊँ त्वरिता देव्यै च विद्महे महानित्यायै धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्।

 

कामदेव गायत्री मंत्र – Kaamdev Gayatri Mantra

ऊँ कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि, तन्नो नंग प्रचोदयात्।