श्री रामचन्द्र जी के 108 नाम

1) ऊँ श्री राजीव लोचनाय नम: 2) ऊँ श्री रामाया नम: 3) ऊँ श्री रामभद्राय नम: 4) ऊँ श्री राजेन्द्राय

Continue reading

error: Content is protected !!