संकट मोचन हनुमाष्टक

संकट मोचन हनुमाष्टक बाल समय रवि भक्षि लियो तब, तीनहुँ लोक भयो अँधियारो । ताहि सों त्रास भयो जग को,

Continue reading

error: Content is protected !!