भद्रा तिथियाँ अक्तूबर – 2023

Posted by

तिथि /Dates  दिन /Days समय/Time 
1 अक्तूबर  रविवार  भद्रा 20:40 से सुबह 07:37 तक 
5 अक्तूबर  बृहस्पतिवार   भद्रा सुबह 05:42 से 18:09 तक 
8 अक्तूबर  रविवार  भद्रा 23:25 से अगले दिन 12:37 तक 
12 अक्तूबर  बृहस्पतिवार  भद्रा 19:54 से अगले दिन सुबह 08:53 तक 
18 अक्तूबर  बुधवार  भद्रा 13:20 से अर्धरात्रि 25:13 तक 
21 अक्तूबर  शनिवार  भद्रा 21:54 से अगले दिन सुबह 08:57 तक 
24 अक्तूबर   मंगलवार  भद्रा 25:54 से अगले दिन 12:33 तक 
28 अक्तूबर  शनिवार  भद्रा 04:18 से 15:06 तक 
31 अक्तूबर  मंगलवार  भद्रा 09:58 से 21:31 तक