श्रीललितासहस्त्रनामावलि:

1) ऊँ ऎं हृीं श्रीं श्रीमात्रे नम: । 2) ऊँ ऎं हृीं श्रीं श्रीमहाराज्ञ्यै नम: । 3) ऊँ ऎं हृीं

Continue reading

error: Content is protected !!