श्री कृष्ण 108 नामावली

1) ऊँ श्री अनन्ताय नम: 2) ऊँ श्री आत्मवते नम: 3) ऊँ श्री अद्भुताय नम: 4) ऊँ श्री अव्यक्ताय नम:

Continue reading

error: Content is protected !!